O MNIE

Urodziłam się 3 grudnia 1956 roku w Skaryszewie koło Radomia. Ukończyłam II liceum ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, a następnie studia na lubelskim Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej. Jako specjalizację wybrałam medycynę rodzinną i pediatrię, ponieważ już wtedy niezwykle ważne było dla mnie dobro i pomoc dzieciom. Mam także specjalizację w medycynie sądowej.

Po studiach pracowałam w pogotowiu oraz przychodniach w Chlewicach i Orońsku. Kierowałam zakładem opieki zdrowotnej w rodzinnym Szydłowcu oraz wykonywałam obowiązki biegłego sądowego z zakresu medycyny. 

Działalność publiczną rozpoczęłam w 1998, uzyskując mandat radnej sejmiku mazowieckiego I kadencji, jako działaczka Unii Wolności przewodnicząca partii w Radomiu. 

W 2001 roku współtworzyłam Platformę Obywatelską i uzyskałam po raz pierwszy mandat poselski, reprezentując okręg radomski. Po kolejnych wyborach w 2005 roku zostałam przewodniczącą sejmowej komisji zdrowia oraz rzeczniczką ds zdrowia w gabinecie cieni PO. Pelniłam także obowiązki szefowej mazowieckich struktur PO.

W 2007 roku, po wygranych przez Platformę Obywatelską wyborach, powstał koalicyjny rząd Donalda Tuska, w którym zostałam Ministrem Zdrowia. Funkcję tę pełniłam przez całą VII kadencję Sejmu. W tym czasie zostałam również wiceprzewodniczącą PO. 

Po kolejnych wygranych wyborach, w 2011 roku, zostałam wybrana na marszałka Sejmu. Byłam pierwszą w historii kobietą na tym stanowisku.  15 września 2014, po wybraniu Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, zostałam desygnowana na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Kierowałam pracami polskiego rządu do końca VIII kadencji parlamentu. Zostałam także przewodniczącą Platformy Obywatelskiej.

W 2015 roku uzyskałam najlepszy indywidualny wynik w kolejnych wyborach do Sejmu. Znalazłam się także na liście najbardziej wpływowych kobiet świata magazynu “Forbes”. Zasiadałam w Komisji Zdrowia i Komisji ds. Unii Europejskiej, a także w gabinecie cieni. 

PO 5 kadencjach w Sejmie zdecydowałam, że wykorzystam swoje doświadczenie i wziełam udział w wyborach  do Parlamentu Europejskiego. w 2019 roku. Jako liderka listy w Wielkopolsce, uzyskałam najlepszy wynik w historii okręgu i manda posłanki do Parlamentu Europejskiego.

PARLAMENT EUROPEJSKI

Po wyborach w 2019 roku, zostałam wybrana wiceprzewodniczącą frakcji Europejskiej Partii Ludowej, a następnie wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego oraz Koordynatorką Parlamentu Europejskiego ds. Praw Dziecka. 

W Parlamencie Europejskim jestem aktywnym członkiem Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), a także zastępcą w Komisji Rozwoju (DEVE) oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM).

W ramach pracy w Parlamencie Europejskim działam także w trzech delegacjach: delegacji ds. Stosunków z Ameryką Środkową, delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego oraz zastępczo w delegacji ds. Stosunków z Chińską Republiką Ludową. 

Jestem również wiceprzewodniczącą grupy wysokiego szczebla ds. równości płci i różnorodności, członkinią grupy roboczej ds polityki informacyjnej i komunikacji, zastępczynią przewodniczącego w sprawach dotyczących polityki sąsiedztwa oraz działam w obszarze polityki naukowej i technicznej (STOA).

Jednym z moich osobistych priorytetem jest również praca na rzecz walki rakiem, m .in poprzez inicjowanie działalności speckomisji ds profilaktyki, leczenia, monitorowania i rekonwalescencji pacjentów onkologicznych.

Skontaktuj się z Biurem Poselskim Ewy Kopacz